Den nye kredsstyrelse

Ny Kreds

Så nåede vi endelig at få taget et billede af den nye kredsstyrelse i Thy- Mors Lærerkreds.

Philip og Tine er kendte ansigter, mens Heidi i midten er nyvalgt til kredsstyrelsen pr. 1.4. 2022.

På det konstituerende møde blev opgaver fordelt således:

Formand Philip . Det blev han nu valgt til på generalforsamlingen, så det var let 

Næstformand og kassere  - Tine . Udover dette passer hun også hovedstyrelsen og er pædagogisk ansvarlig i Thy- Mors Lærerkreds, hvilket hænger meget godt sammen med hendes arbejde i Undervisningsudvalget  i DLF centralt.

Arbejdsmiljøansvarlig – Heidi, når hun for alvor til træder den 1.8.22 i Thy-Mors Lærerkreds. Samtidig med det vil hun fortsat være TR og undervise på Hurup skole

Emner

Målgruppe