Medlemmer

Pensionister

Pensionistudvalget arrangerer i løbet af året ture og foredrag. Kreds 145 har ca 380 medlemmer i fraktion 4 og hvert år afholdes der valg.

Fraktion 4

Når man man har planlagt at gå på efterløn eller pension overgår man til fraktion 4.
Dette bevirker, at udgiften til kontingent falder.

Men for at dette kan træde i kraft, bedes man i god tid meddele kredskontoret, hvornår man agter at overgå til fraktion 4.
Dette er for, at både medlem og kreds slipper for, at der bliver indbetalt for meget i kontingent og hermed tilbagebetaling af kontingentpenge.

Aktivitetsfolder