Nyansatte

Som nyansat i kredsens 2 kommuner er der mange nye ting, der skal tages stilling til.
For at nyansatte kan få svar på spørgsmål vedr. løn, arbejdstid, pension, ferie, A -kasse, DLF m.m. arrangerer kredsen introduktionsmøde for nyansatte og deres tillidsrepræsentant.
Derudover er man altid velkommen til at henvende sig til kredskontoret.

Nyuddannet - og ferie! Hvad så?