AMR

 Velkommen som AMR

Som arbejdsmiljørepræsentant har du en vigtig opgave i at medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø for dig og dine kolleger. På siderne her har vi samlet en lang række informationer, som kan være nyttige for dig som AMR. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte Kredsen.

Lovpligtig uddannelse

I følge arbejdsmiljøloven, gældende fra 1/10 2010, skal du som nyvalgt AMR gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse indenfor 3 måneder efter dit valg. Uddannelsen varer 22 timer svarende til tre dage. 
Herudover skal du indenfor det første år tilbydes to dages relevant uddannelse og herefter skal arbejdsgiveren tilbyde dig 1½ dags uddannelse hvert år. Uddannelsens indhold skal tilrettelægges på baggrund af en kompetenceplan, der definerer arbejdspladsen vidensbehov.

Introduktionskursus

Udover den lovpligtige uddannelse afholder Danmarks Lærerforening hvert år i løbet af efteråret et introduktionskursus for nyvalgte arbejdsmiljø-repræsentanter. Kontakt din kreds for at høre nærmere eller klik her for at se den aktuelle kursusplan.
 

 

 

 

 

 

Særligt for AMR