Politik

Vedtægter

Vedtægterne for Thy – Mors Lærerkreds definerer udover kredsens navn, dækningsområde og hjemstedskommune tillige:

 

  • kredsens formål
  • hvordan man optages i kredsen
  • valgbarhed
  • fastsættelse kontingent
  • generalforsamlingen og dennes myndighed samt afstemnings procedure
  • rammerne for kredsstyrelsens sammensætning og dennes bemyndigelse og beslutningskompetencer

 Vedtægterne i Thy – Mors Lærerkreds er derfor retningsgivende for hele kredsens virke

Ovenover kan du se vedtægterne for både Thy-Mors Lærerkreds og DLF.