Kontingent

DLF udsender opkrævninger hvert kvartal. Betalingen har forfald den 1. i anden måned i kvartalet.

Den 1. juli 2014 overgik Thy-Mors Lærerkreds til central opkrævning.
Det er derfor DLF i København der udsender opkrævninger til medlemmerne.
Har du spørgsmål til opkrævningen kan du kontakte medlemsservice på tlf.: 33696300.
Du er også stadig velkommen til at rette henvendelse til kredskontoret på tlf.: 97925222.

Nedestående kan du se de gældende kontingentsatser og hvordan du kan ansøge om kontingentnedsættelse. 

Kontingentsatser for 2024

Kontingentnedsættelse

Kontigentfritagelse

Tilmeld dig betalingservice her