Politik

Politikker

Thy-Mors Lærerkreds vedtager i tråde med politikker fra DLF centralt lokale politikker, som ledetråde for Kredsens lokale arbejde med TR, AMR og medlemmerne. De vedtagne politikker revideres jævnligt.