Politik

DLF's resolution

En resolution udtrykker foreningens holdning til et bestemt emne og er rettet mod offentligheden. Hovedstyrelsen eller kredsstyrelsen foreslår resolutioner i forbindelse med udsendelsen af kongressens eller generalforsamlingens dagsorden. Desuden har enhver delegeret og ethvert medlem mulighed for at foreslå en resolution eller for at foreslå ændringer i en allerede fremsat resolution. Det kan enten ske før kongressen og generalforsamlingen eller mundtligt fra talerstolen.