Dagsorden for generalforsamlingen

Anders Bondo
Formand for DLF Anders Bondo Christensen kommer (via Skype) til generalforsamlingen – gør du?

Dagsorden

Emner

Målgruppe